ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση αυτού του συστήματος είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

Βρείτε τη θέση του κινητού τηλεφώνου από τον αριθμό του:

Θέση του κινητού τηλεφώνου

Το σύστημά μας μπορεί να εντοπίσει μόνο τα κινητά τηλέφωνα που βασίζονται στην τεχνολογία GSM και βασίζεται στην αρχή των τριγωνικών αναμεταδοτών.

Ενδεικτικό εύρος λάθους:

  • 5 μέτρα (μέγιστο) για κινητά τηλέφωνα στην Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
  • 10 μέτρα (μέγιστο) για κινητά τηλέφωνα στις ΗΠΑ, τη Νότια Αμερική και τον Καναδά.
  • 20 μέτρα (μέγιστο) για κινητά τηλέφωνα και σε άλλες χώρες.

Πώς θα εντοπίσετε;

Επιλέξτε τη χώρα στην οποία θέλετε να εντοπίσετε ένα κινητό τηλέφωνο και εισάγετε τον αριθμό του κινητού-στόχου. Μην ανησυχείτε, οι τηλεφωνικοί αριθμοί δεν αποθηκεύονται σε καμιά βάση δεδομένων.