ВНИМАНИЕ: Използването на тази система е само за информационни цели.

Как да създадем персонализирана анимация за проследяване?

1. Изберете местонахождение на картата

Поставете маркера, като щракнете върху картата (можете да използвате търсене чрез име на мястото или адрес)

2. След като анимацията завърши, изберете картинка

Също така можете да добавите ваша собствена картинка.


Качете вашата картинка, след това редактирайте видимата зона (изполвайте увеличение, провлачете картинката)

3. (опционно) Напишете текст за картинка след като анимацията свърши

4. (опционно) Други настройки за проследяване

Първо попитай за номер и след това стартирай анимацията за проследяване
Започни проследяването незабавно