คำเตือน: การใช้งานระบบนี้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ด้านข้อมูลข่าวสารเท่านั้น

วิธีสร้างอนิเมชั่นติดตามของตัวเอง?

1. เลือกตำแหน่งเป้าหมายบนแผนที่

วางเครื่องหมายโดยคลิกบนแผนที่ (คุณจะค้นหาโดยใช้ชื่อของสถานที่หรือที่อยู่ก็ได้)

2. เลือกรูปภาพหลังจากอนิเมชั่นเล่นจบ

คุณสามารถเพิ่มรูปภาพของคุณเองก็ได้


อัพโหลดภาพของคุณ จากนั้นปรับแต่งบริเวณโปร่งใสตามที่ต้องการ (ใช้การซูม เลื่อน และลากรูปภาพ)

3. (ไม่จำเป็น) เขียนข้อความสำหรับรูปภาพหลังอนิเมชั่นเล่นจบ

4. (ไม่จำเป็น) ตั้งค่าอื่นๆ สำหรับการติดตาม

ขอหมายเลขก่อน จากนั้นจึงเริ่มต้นอนิเมชั่นติดตาม
เริ่มติดตามทันที