BABALA: Gamit ng sistema na ito ay para sa pang-impormasyon na mga layunin lamang.

Paano mo mahahanap ang isang cell phone?

Kung gusto mong malaman ang kinalalagyan ng nawawalang cell phone ng iyong girlfriend, boyfriend, kids, kaibigan - subukan ang mga paraan na ipinaliliwanag sa ibaba.

May dalawang klase ng location service na puwede mong gamitin:

1. Kinalalagyan ng sarili mong phone

Ito ang pinakamabilis gawin - kailangan ay mayroon kang internet connection:

2. Kinalalagyan ng phone ng ibang tao

  • Sa pakikipagtulungan ng mobile operator ng nawawalang phone - maaari lang itong gamitin oras ng emergency, makipag-alaman sa lokal na police station
  • Kung alam mo ang email at password ng target na phone - puede mong gamitin ang paraan mula sapart 1.
  • Gumamit ng 3rd party application - halimbawa ay Cerberus na nakainstall sa target phone - alalahanin na maaaring ito ay illegal sa bansa mo kung hindi ka binigyan ng may-ari ng target na phone na gawin ito.