Disclaimer: Ang paggamit ng system na ito ay angkop lamang para sa mga layuning masaya.
Para sa mga tunay na pagpipilian basahin ang higit pa dito

Paano mo mahahanap ang isang cell phone?

Kung gusto mong malaman ang kinalalagyan ng nawawalang cell phone ng iyong girlfriend, boyfriend, kids, kaibigan - subukan ang mga paraan na ipinaliliwanag sa ibaba.

May dalawang klase ng location service na puwede mong gamitin:

1. Kinalalagyan ng sarili mong phone

Ito ang pinakamabilis gawin - kailangan ay mayroon kang internet connection:

2. Kinalalagyan ng phone ng ibang tao

  • Sa pakikipagtulungan ng mobile operator ng nawawalang phone - maaari lang itong gamitin oras ng emergency, makipag-alaman sa lokal na police station
  • Kung alam mo ang email at password ng target na phone - puede mong gamitin ang paraan mula sapart 1.