Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Việc sử dụng hệ thống này chỉ phù hợp cho mục đích vui vẻ.
Đối với các tùy chọn thực, đọc thêm tại đây

Cách để tạo ra chuyển động hình ảnh được theo dõi tùy chỉnh?

1. Chọn vị trí mục tiêu của bạn trên bản đồstatus - fail

Đánh dấu bằng cách click chuột trên bản đồ (bạn có thể sử dụng tìm kiếm với tên vị trí hoặc địa chỉ)

2. Chọn hình ảnh sau khi chuyển động hình ảnh kết thúcstatus - ok

Bạn cũng có thể thêm hình ảnh của bạn.


Tải hình của bạn lên, sau đó chỉnh sửa khu vực nhìn thấy được khi bạn cần (dùng thanh trượt phóng to, kéo hình ảnh)

3. (không bắt buộc) Viết chữ cho hình sau khi chuyển động hình ảnh kết thúc


Truyền cảm hứng cho bản thân bằng văn bản hấp dẫn trong ChatGPT tùy chỉnh của chúng tôi tại đây: Prankster's Pal

4. (không bắt buộc) Thiết lập khác cho việc theo dõi

Hỏi số trước và sau đó bắt đầu với theo dõi chuyển động hình ảnh
Bắt đầu theo dõi ngay lập tức