CẢNH BÁO: Hệ thống này chỉ dùng với mục đích tham khảo mà thôi.

Làm thế nào để định vị điện thoại di động?

Nếu bạn muốn tìm vị trí của điện thoại di động bị mất hoặc vị trí của bạn giá, bạn trai, con, bạn bè của bạn - thử các phương pháp được mô tả dưới đây.

Về cơ bản các dịch vụ định vị có thể chia làm 2 cách tiếp cận khác nhau:

1. Vị trí điện thoại của bạn

Đây là cách dễ nhất - cần có đường truyền internet đang hoạt động:

  • Định vị điện thoại Android - Google device manager, Google location history
    - hoặc bạn có thể dùng ứng dụng của bên thứ 3 - ví dụ Cerberus (khuyến khích - đây còn là ứng dụng chống trộm tốt)
  • Định vị các thiết bị iPhone và Apple với iOS - Find My iPhone hoặc trang web iCloud.com
  • Định vị Windows Phone - Find my Phone (trang web chính thức để định vị điện thoại di động của Microsoft).

2. Vị trí điện thoại của một người khác

  • Kết hợp với nhà khai thác điện thoại của người khác - chỉ có thể sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, thử hỏi đồn cảnh sát địa phương của bạn
  • Nế bạn biết email và mật khẩu của điện thoại mục tiêu - thì bạn có thể sử dụng các phương pháp ở phần 1.
  • Sử dụng ứng dụng của bên thứ 3 - ví dụ Cerberus được cài đặt vào điện thoại mục tiêu - vui lòng chú ý rằng điều này có thể vi phạm pháp luật tại đất nước của bạn nếu chủ nhân mục tiêu không cho bạn quyền làm vậy.