Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Việc sử dụng hệ thống này chỉ phù hợp cho mục đích vui vẻ.
Đối với các tùy chọn thực, đọc thêm tại đây

Làm thế nào để định vị điện thoại di động?

Nếu bạn muốn tìm vị trí của điện thoại di động bị mất hoặc vị trí của bạn giá, bạn trai, con, bạn bè của bạn - thử các phương pháp được mô tả dưới đây.

Về cơ bản các dịch vụ định vị có thể chia làm 2 cách tiếp cận khác nhau:

1. Vị trí điện thoại của bạn

Đây là cách dễ nhất - cần có đường truyền internet đang hoạt động:

2. Vị trí điện thoại của một người khác

  • Kết hợp với nhà khai thác điện thoại của người khác - chỉ có thể sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, thử hỏi đồn cảnh sát địa phương của bạn
  • Nế bạn biết email và mật khẩu của điện thoại mục tiêu - thì bạn có thể sử dụng các phương pháp ở phần 1.