Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Việc sử dụng hệ thống này chỉ phù hợp cho mục đích vui vẻ.
Đối với các tùy chọn thực, đọc thêm tại đây

Lấy vị trí điện thoại di động với số điện thoại:

keep smiling - funny cat
Chúng tôi đã đem đến 4045073 nụ cười.

Vị trí của điện thoại di động

Muốn chơi khăm bạn, bạn tri kỷ, bạn cùng phòng của bạn?

Nó rất dễ dàng, chỉ cần nói với bạn của bạn, rằng bạn biết anh ấy/cô ấy không ở nơi đáng lẽ ra phải ở và sau đó chuẩn bị để họ xem chuyển động hình ảnh được theo dõi tùy chỉnh theo ý họ.

prankster

Ok, nó khá là vui, nhưng tôi muốn có vị trí thật sự

https://buddy-locator.com/vi/real/