Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Việc sử dụng hệ thống này chỉ phù hợp cho mục đích vui vẻ.
Đối với các tùy chọn thực, đọc thêm tại đây

Đã tìm thấy vị trí điện thoại di động

keep smiling - funny cat
Chúng tôi đã đem đến 4072223 nụ cười.

Ok, nó khá là vui, nhưng tôi muốn có vị trí thật sự

https://buddy-locator.com/vi/real/

Muốn chơi khăm bạn, bạn tri kỷ, bạn cùng phòng của bạn?

Nó rất dễ dàng, chỉ cần nói với bạn của bạn, rằng bạn biết anh ấy/cô ấy không ở nơi đáng lẽ ra phải ở và sau đó chuẩn bị để họ xem chuyển động hình ảnh được theo dõi tùy chỉnh theo ý họ.

prankster